Những Điều Bạn Cần Biết Về "Bàn Phù Phép" Trong Minecraft!! (Enchantment Table)✦ Xem Xong Nhớ Like Và Subscribe ✪
────────────────────────────────
✦ Kênh Của Mình Chủ Yếu Về Minecraft : Command Block , Minecraft Hướng Dẫn Về Mod Các Kiểu, Music Video Minecraft, …✪
────────────────────────────────
✦ Nếu Có Gì Sai Xót Thì Cứ Nhận Xét Phía Dưới Nhé Cảm Ơn ✪
────────────────────────────────
✦ Fanpage Của Mình : ✪
────────────────────────────────
✦ Ủng Hộ Tiền Mua Máy Tính :
────────────────────────────────
✦ Đừng Quên 4 Thứ : Like + Subscribe + Share + Commet ✪
────────────────────────────────
✦♪ Link Nhạc ♪ :
────────────────────────────────
✦ Link …
────────────────────────────────
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀

Nguồn: https://dentistfinders.net

Xem thêm bài viết khác: https://dentistfinders.net/game/

23 thoughts on “Những Điều Bạn Cần Biết Về "Bàn Phù Phép" Trong Minecraft!! (Enchantment Table)

 1. 8:44 tiếng anh là:bless fire berata fresh
  Tiếng việt là:chúc lành cho berata tươi hoặc là ban phước lửa
  Em cũng ko hiểu nó nói thế để làm gì

 2. Tôi xem lúc 27/11/2019
  Phù phép 12 kinh nghiệm giải chữ
  ignite klaatu hot
  Phù phép 1 kinh nghiệm giải chữ
  bless fire berata
  Phù phép 11 kinh nghiệm giải chữ
  galvarize spirit
  Chắc là phù phép chữ cái la mã

 3. Tui câu cá bằng cái cần câu phù phép có khả năng tự phục hồi nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *