Quản Lý Dự Án Chương 1: Tổng quan về Quản Lý Dự Án– Video này giới thiệu tổng quan về Quản Lý Dự Án gồm các phần sau:
1.1 Khái niệm dự án
Khái niệm. Tính chất dự án
1.2 Quản lý dự án
Khái niệm. Tiêu chuẩn quản lý dự án
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới QLDA
Vòng đời dự án
Các thành phần của dự án
Đặc điểm tổ chức
1.4 Quy trình QLDA

– Theo dõi kênh của mình
– Cảm ơn bạn đã xem video.
Bài Giảng Quản Lý Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 1: Tổng quan về Quản Lý Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 2: Tổ Chức trong Quản Lý Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 3 Phương Pháp lượng trong Quản Lý Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 4a Quản lý nguồn lực dự án quản lý nhân sự
Quản Lý Dự Án Chương 4b Quản lý hoạt động mua bán trong dự án
Quản Lý Dự Án Chương 5 Quản Lý Tiến Độ Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 6 Quản Lý Chi Phí Dự Án
Quản Lý Dự Án Chương 7 Quản Lý Rủi Ro Dự Án

– Theo dõi kênh của mình

Nguồn: https://dentistfinders.net

Xem thêm bài viết khác: https://dentistfinders.net/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *